ไซริ้ง ฟิลเตอร์, Syringe Filters, Membrane Filters
เครื่องแก้ว Glasswares สินค้าทั่วไป
เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อุปกรณ์พลาสติก Plasticwares
สารเคมี
กระดาษกรอง Filter Papers
Vials & Caps ขวดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ
TLC Plates, Silica Gel, Alumina
Syringe Pump
SPE-Solid Phase Extraction
Promotion 2018
Precision Pump
Pipettes ไมโครปิเปต
Personal Protective equibment
Microbiology Test
HPLC Columns & accessories
CoolRack-biocision
Biotechnology

 
Sitemap สินค้า