ตู้อบแห้ง (Universal Drying Oven) ยี่ห้อ LabTech รุ่น LDO-060E(56L/100L)
Shaking Incubator - LSI-3016R/LSI-3016A
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ Autoclave - LAC-5040S,LAC-5100SD
Basic Water Still with Filter - WD-2004F (3.5L)
Analog Water Bath - LWB-211A(11L)/LWB-222A(22L)
Immersion Bath Circulator - LCB-22D (22L)
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity Meter ยี่ห้อ Eutech รุ่น CON 700
เครื่องวัดค่ากรดด่าง และอุณหภูมิ pH Meter ยี่ห้อ Eutech รุ่น EcoScan pH 5+ และ EcoScan pH 6+
Cyber Scan pK Bench Meter - ECPH700
Waterproof Turbidity Meter TN 100
CyberScan pH 11
Waterproof ECTester11
Waterproof Salt Tester 11
pH Electrodes - Glass Body Combination Electrodes
pH Electrodes - Plastic Body Combination Electrodes
Portable Colorimeter รุ่น NH310
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, TDS และอุณหภูมิ EUTECH รุ่น CyberScan CON11 Cond
NH300 Portable Colorimeter
Portable Colorimeter รุ่น NR200
NR110 Precision Colorimeter
H/T 12MM, H/T 16MM, H/T 18MM Table Type High Speed Centrifuge
HR/T16M, HR/T20M Table Type High Speed Refrigerated Centrifuge
Hotplate Stirrer Model HTS - 1002
Hotplate Stirrer Model HTS - 1003
Vacuum Pump Model TC-501V
เครื่องผสมสารละลาย Vortex - Mixer, Model VTX-3000L
Automatic Titrator (เครื่องไตเตรตอัตโนมัติ)
Microwave Reaction - ระบบทำความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
Automatic Melting Point Apparatus เครื่องวัดค่าจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ
Automatic Titrator (เครื่องไตเตรตอัตโนมัติ)
Bench Top meter, Professional Bench Top Conductivity Meter BC3020
Bench Top meter, Professional Bench Top pH Meter BP3001
Handheld meter, Professional Handheld DO Meter HD3030
Handheld meter, Professional Handheld Conductivity Meter HC3010
Handheld meter, Professional Handheld pH Meter HP3040
Portable meter, Walklab Digital Dissolved Oxygen Meter
Portable meter, Walklab Microprocessor pH METER TI9000
pH Basic Tester
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง, Litecheck
Pocket Conductivity meter, Uni-PH Testa
Portable meter, Walklab Digital Lux Meters
Pocket Conductivity meter, Senz mSiemen (0~19.9mS)
Pocket Conductivity meter, Senz uSiemen (0-1,999uS)
Pocket Redox meter, Senz Redox (-999~+999mV)
Pocket TDS meter, Senz TDS-2 (100-10,000ppm)
Pocket pH meter, Senz pH Pro
Pocket TDS meter, Senz TDS (0~1999ppm)
Pocket pH meter, Senz pH Duo (pH Temperature)
Pocket pH meter, Senz pH
Standard EPA Vial Box Configuration

      
Sitemap หมวดหมู่